2010 VT Fysik år 8

Film
BedömningUppgifter
Lektionsanteckningar
Planera laboration

Gruppuppgift Värmebehållare

Tankekarta värme 28/4
Värme.png

Laboration: Smälta snö:


Specifik värmekapacitet 24/3:
Slide1.png
Slide2.png