Film
BedömningUppgifter
Lektionsanteckningar
Uppgifterna och lektionsarbetet syftar dels till att du ska förstå evolutionen, vad som styr den och hur den påverkat oss och dels till att du ska bli säkrare på att använda nätet som ett verktyg.

Om du inte vill skriva provet:
Presentera uppgift 1-4 på din sida.
Du ska tänka att du ska förklara innehållet för någon i din egen ålder. De ska kunna använda din sida för att lära sig något.
Du måste då tänka på att presentera det snyggt och tydligt - inte bara en massa text.
Använd dig gärna av verktygen under länken "Publicera".

Fina bilder hittar du på Flickr. Kryssa i "Only search within Creative Commons-licensed content". Då hittar du bilder som du får använda OM du skriver vem som har tagit bilden.
Titta gärna på filmen om upphovsrätt under Hantera till höger.Sammanfattning?

Uppgift 0: Källkritik
Vi ser filmer om källkritik och sökning på internet.
Därefter diskuterar vi dessa.

Uppgift 1: Livets utveckling (Förmågan att analysera omvärlden)
Nivå 1: Du beskriver begrepp, modeller och teorier i kända sammanhang.
Beskriv livets utveckling på din sida.
I vilken ordning har de olika organismerna utvecklats?

Nivå 2: Du använder begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang där frågeställningen är given.
Beskriv de olika utvecklingsstegen djupare.
T.ex: Vilka förändringar skedde i varje steg? Varför skedde dessa anpassningar?
Vilka konsekvenser fick de olika förändringarna?

Ange vilka källor du har använt.
Arbetet kan du illustrera med egna bilder, antingen ritar du dem, eller så fotar du med din mobil eller kamera.

Lite hjälp:
NE.se
Utvecklingslära
Historien om livet på jorden
Hur dog dinosaurierna?
Tidsaxel
Experiment Livets uppkomst
Forskning.se Tema Evolution
Länkskafferiet


Uppgift 2: Naturligt urval (Förmågan att analysera omvärlden)

Naturligt urval är den process som driver evolutionen.
Torsdag 25/3: Vi ser filmen Livets historia del 3 Evolution.
Sammanfattning finns nedan.
(Missa inte att skriva i diskussionsforumet)

Nivå 1: Du beskriver begrepp, modeller och teorier i kända sammanhang.
Förklara på din sida vad naturligt urval innebär.

Nivå 2: Du använder begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang där frågeställningen är given.
Förklara utförligt på din sida hur det går till när en art förändras, samt hur nya arter bildas.

Spel Naturligt urval

Sammanfattning av filmen:


Läxa 26/3:
Då jag är borta på kurs, är lektionen inställd. Ni får följande i läxa:
1. Titta på filmen om Upphovsrätt, som finns under "Hantera" i menyn.
2. Jobba vidare med uppgift 1 och 2 på din sida.
(Missa inte att skriva i diskussionsforumet)


----

Uppgift 3: Synen på omvärlden
(Förmågan att beskriva hur den naturvetenskapliga kunskapen förändrats genom historien)
Hur har Darwins teorier påverkat vår syn på omvärlden?

Nivå 1: Du kan ge exempel på naturvetenskapliga upptäckter och hur de har påverkat uppfattningen av omvärlden.
Ge exempel på hur Darwins teorier ändrade hur vi ser på naturen

Nivå 2: Du kan beskriva hur naturvetenskapliga upptäckter har påverkat uppfattningen av omvärlden, samt ge exempel på hur samhället har påverkat naturvetenskapen.
Beskriv hur vi såg på naturen och oss själva innan evolutionsteorin och hur detta förändrats till idag.
Vad kan ha påverkat Darwin under 1800-talet?Uppgift 4: (Förmågan att uttrycka sig med ett naturvetenskapligt språk och granska åsikter)
Vilka bevis finns det för evolutionsteorin?
Vilka argument är vanliga MOT evolutionsteorin?
Vad innebär kreationism och Intelligent design?Uppgift 5 (Förmågan att uttrycka sig med ett naturvetenskapligt språk och granska åsikter)
Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Begreppet används ofta för att betona värdet av variationsrikedom hos det levande.


Tre nivåer för mångfald
Man brukar tala om biologisk mångfald på tre nivåer:
  • mångfalden av arter, inklusive samspelet mellan arter
  • genetisk variation inom och mellan enskilda bestånd och populationer
  • mångfalden av ekosystem och naturtyper (skog, odlad mark, våtmarker, sjöar och vattendrag)
Källa: naturvardsverket.se


Leta argument kring varför det är viktigt med biologisk mångfald. Du kommer kunna använda dessa i gruppdiskussionen framöver.

Nivå 1: Du kan använda olika typer av argument i diskussioner

Nivå 2: Du använder dina kunskaper inom naturvetenskap för att motivera ett ställningstagande.


Nivå 3: Du använder dina kunskaper inom naturvetenskap för att beskriva de intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden.
MVG-uppgift

I filmen presenteras ett antal argument MOT evolutionsteorin.
Använd dina kunskaper för att bemöta dessa argument.
Stämmer de? Finns det brister? Förklara hur det fungerar.
Analysera filmen. Vad har personen för syfte med filmen, tror du?

Skriv ner din analys på din sida med rubriken "MVG-uppgift" eller på ett lösblad.
Genomgång 24/3:
evolution.png
livetsutv1.png
livetsutv2.png

Naturligt urval 29/3
urvalSlide1.jpg
urvalSlide2.jpg
urvalSlide3.jpg

Bevis och argument 31/3
bevisargument.JPG