2011 HT NO åk 9

Från mikro till makro
Mikro: av grekiska μικϱός, mikrós ’litet’
Makro: av grekiska μακρό, vetenskapligt prefix för att beteckna något som stort eller långt.
En resa från atomens minsta byggstenar till hemligheterna bakom universums uppbyggnad.
På vägen får du en större förståelse för olika vardagsfenomen, vår nutida och framtida energiförsörjning och vilka mekanismer som styr vem du är.
Välkommen till en termin som utmanar din fantasi!
Viktiga händelser

NO-historik on Dipity.Om undervisningen

Stenciler och häften

  • Utgå från elevernas frågor
  • Förberedelse inför lektioner (skumläs sidor, Internet)
  • Texter - läs ett stycke i taget och reflektera
  • Anteckningar - enkla, personliga. Strukturera efteråt.
  • Återkommande repetition
  • Gemensam reflektion

Mer info:
DN: Så vill hjärnforskarna förändra skolan
Studieteknik
Youtube: Att studera med eller utan studieteknik
Youtube: Studieteknik för universitetet


Atomen och kemiska reaktioner

Vågor

Universum


Länkar

Fördjupning

Ne.se Läropaket Atom- och kärnfysik
Nobelpriset i fysik
Nobelpriset i kemi
vetenskap | svt.se

Bläddra i boken online
Youtube: Vad är en Higgsboson?