Film
Bedömning

Nationell kursplanUppgifter
Lektionsanteckningar
Teknikuppgift

Tekniken runt omkring oss har kommit till för att lösa problem eller förenkla vår vardag. Den har kommit fram genom idéer och experiment hos människor som kunnat tänka annorlunda. Det ska du få öva nu.

1. Behovet
Fundera ut ett problem i din vardag som teknik skulle kunna lösa. Beskriv problemet. Varför finns det ett behov av en lösning?

2. Historik
Beskriv hur man har försökt lösa problemet tidigare. Finns det liknande problem och lösningar?

3. Lösning
Kom med ett förslag till lösning. Beskriv er konstruktion och motivera varför ni vill lösa problemet på detta sätt.Förklara er konstruktion med hjälp av en ritning eller modell.

4. Tekniskt system
Fundera på vilken teknik som behövs för att er konstruktion ska fungera och kunna skapas. Beskriv de olika tekniska delarna och hur de är kopplade till er produkt.

5. Påverkan
Fundera på hur er produkt påverkar naturen och miljön. Hur kommer samhället påverkas av er produkt? Kommer det skapas nya problem eller behov?