Film
BedömningInnehåll
Lektionsanteckningar
Uppgift 1: Livets utveckling (Förmågan att analysera omvärlden)
Nivå 1: Du beskriver begrepp, modeller och teorier i kända sammanhang.
Beskriv livets utveckling.
I vilken ordning har de olika organismerna utvecklats?

Nivå 2: Du använder begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang där frågeställningen är given.
Beskriv de olika utvecklingsstegen djupare.
T.ex: Vilka förändringar skedde i varje steg? Varför skedde dessa anpassningar?
Vilka konsekvenser fick de olika förändringarna?

Lite hjälp:
NE.se
Utvecklingslära
Historien om livet på jorden
Hur dog dinosaurierna?
Tidsaxel
Experiment Livets uppkomst
Forskning.se Tema Evolution
Länkskafferiet


Uppgift 2: Naturligt urval (Förmågan att analysera omvärlden)

Naturligt urval är den process som driver evolutionen.
Vi ser filmen Livets historia del 3 Evolution.


Nivå 1: Du beskriver begrepp, modeller och teorier i kända sammanhang.
Vad innebär naturligt urval?

Nivå 2: Du använder begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang där frågeställningen är given.
Förklara utförligt hur det går till när en art förändras, samt hur nya arter bildas.

Spel Naturligt urvalUppgift 3: Synen på omvärlden (Förmågan att beskriva hur den naturvetenskapliga kunskapen förändrats genom historien)
Hur har Darwins teorier påverkat vår syn på omvärlden?

Nivå 1: Du kan ge exempel på naturvetenskapliga upptäckter och hur de har påverkat uppfattningen av omvärlden.
Ge exempel på hur Darwins teorier ändrade hur vi ser på naturen

Nivå 2: Du kan beskriva hur naturvetenskapliga upptäckter har påverkat uppfattningen av omvärlden, samt ge exempel på hur samhället har påverkat naturvetenskapen.
Beskriv hur vi såg på naturen och oss själva innan evolutionsteorin och hur detta förändrats till idag.
Vad kan ha påverkat Darwin under 1800-talet?


Uppgift 4: (Förmågan att uttrycka sig med ett naturvetenskapligt språk och granska åsikter)
Vilka bevis finns det för evolutionsteorin?
Vilka argument är vanliga MOT evolutionsteorin?
Vad innebär kreationism och Intelligent design?


Uppgift 5 (Förmågan att uttrycka sig med ett naturvetenskapligt språk och granska åsikter)
Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Begreppet används ofta för att betona värdet av variationsrikedom hos det levande.

Tre nivåer för mångfald
Man brukar tala om biologisk mångfald på tre nivåer:
  • mångfalden av arter, inklusive samspelet mellan arter
  • genetisk variation inom och mellan enskilda bestånd och populationer
  • mångfalden av ekosystem och naturtyper (skog, odlad mark, våtmarker, sjöar och vattendrag)
Källa: naturvardsverket.se

Leta argument kring varför det är viktigt med biologisk mångfald. Du kommer kunna använda dessa i gruppdiskussionen framöver.

Nivå 1: Du kan använda olika typer av argument i diskussioner

Nivå 2: Du använder dina kunskaper inom naturvetenskap för att motivera ett ställningstagande.

Nivå 3: Du använder dina kunskaper inom naturvetenskap för att beskriva de intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden.
MVG-uppgift
Du kommer att få se en film i vilken det presenteras ett antal argument MOT evolutionsteorin.
Använd dina kunskaper för att bemöta dessa argument.
Stämmer de? Finns det brister? Förklara hur det fungerar.
Analysera filmen. Vad har personen för syfte med filmen, tror du?
Presentationen:
Livets utveckling


Repetitionsfilmer:

Livets utveckling: Big bang till groddjur

Livets utveckling: Dinosaurier till Homo Sapiens

Livets utveckling: Naturligt urval

Livets utveckling: Bevis och motargument