Bemöt argumenten med allt du vet om naturvetenskap.
Finns det felaktigheter i argumenten?
Skriv ner dina svar på papper eller i Google Docs.