När de första människornas kom till öarna såg de dem som ett värdelöst inferno. 1835 anlände Charles Darwin, 26 år gammal, med fartyget Beagle. De iakttagelser han gjorde under sina strandhugg fick en avgörande betydelse för hans tankar kring det naturliga urvalet och evolutionen.