Det var här som Charles Darwin fick de avgörande impulserna till sin utvecklingslära. Det naturliga urvalet är alltjämt i verksamhet och möjligt att studera. De vulkaniska öarna är på drift från varandra, vilket innebär att olika populationer av djur och växter med tiden blir alltmer isolerade. Närbesläktade finkar kan se helt olika ut från ö till ö. Men idag hotas den unika naturen på Galapagos av den växande strömmen av besökare. Ett värdelöst inferno, tyckte de första besökarna. För Charles Darwin blev i stället Galapagos platsen där han fick avgörande inspiration till sin evolutionsteori. Varje ö hade sina speciella växter och djur men Darwin förstod att de från början varit mera lika. Idag vet vi också varför Galapagosöarna är ett sådant drivhus för evolution.