Recent Changes

Thursday, August 16

 1. 3:53 am

Thursday, May 3

 1. page droptest edited Send me your sounds
  Send me your sounds
  (view changes)
  10:49 am
 2. page Evofilm edited Bemöt argumenten med allt du vet om naturvetenskap. Finns det felaktigheter i argumenten? Skr…

  Bemöt argumenten med allt du vet om naturvetenskap.
  Finns det felaktigheter i argumenten?
  Skriv ner dina svar på papper eller i Google Docs.

  (view changes)
  2:15 am

Wednesday, April 18

 1. page 2012 VT Evolution år 9 edited ... Stämmer de? Finns det brister? Förklara hur det fungerar. Analysera filmen. Vad har personen …
  ...
  Stämmer de? Finns det brister? Förklara hur det fungerar.
  Analysera filmen. Vad har personen för syfte med filmen, tror du?
  Presentationen:
  Livets utveckling
  Repetitionsfilmer:
  Livets utveckling: Big bang till groddjur
  Livets utveckling: Dinosaurier till Homo Sapiens
  Livets utveckling: Naturligt urval
  Livets utveckling: Bevis och motargument

  (view changes)
  12:17 pm

Wednesday, March 28

 1. page 2012 VT Evolution år 9 edited Film Film Bedömning [[include component="pageList" hideInternal="true" …
  Film
  Film

  Bedömning
  [[include component="pageList" hideInternal="true" tag="film, evolution" limit="10"]]
  (view changes)
  1:29 am
 2. page 2012 VT Evolution år 9 edited ... {Vimarskolan Bedomningsmatris NO.pdf} {LPP evolutionen.pdf} Uppgifter Innehåll Lektion…
  ...
  {Vimarskolan Bedomningsmatris NO.pdf}
  {LPP evolutionen.pdf}
  UppgifterInnehåll
  Lektionsanteckningar
  Uppgift 1: Livets utveckling (Förmågan att analysera omvärlden)
  Nivå 1: Du beskriver begrepp, modeller och teorier i kända sammanhang.
  Beskriv livets utveckling på din sida.utveckling.
  I vilken ordning har de olika organismerna utvecklats?
  Nivå 2: Du använder begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang där frågeställningen är given.
  ...
  Vi ser filmen Livets historia del 3 Evolution.
  Nivå 1: Du beskriver begrepp, modeller och teorier i kända sammanhang.
  ...
  innebär naturligt urval innebär.urval?
  Nivå 2: Du använder begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang där frågeställningen är given.
  Förklara utförligt hur det går till när en art förändras, samt hur nya arter bildas.
  (view changes)
  1:15 am
 3. page 2012 VT NO åk 9 edited Genteknik Mekanik {LPP Arv och miljö del 2.pdf} {Instuderingfrågor genteknik.pdf} ... {…

  Genteknik
  Mekanik
  {LPP Arv och miljö del 2.pdf}
  {Instuderingfrågor genteknik.pdf}
  ...
  {Inledning-Genteknik-korrigerad.pdf}
  {genteknikens utveckling 2010.pdf}
  {LPP Mekanik.pdf}
  {uppgift film mekanik.pdf}
  Fördjupning
  {mekanik.pdf}

  (view changes)
  1:10 am

More